Åtgärder med anledning av Covid-19

Gäller från och med den 2 november

Beslutet gäller till och med den 22 november 2020, men kan förlängas.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Idrottsanläggningar i Botkyrka kommer att ha öppet och så vi.

Vi kommer dock att ha följande åtgärder:

– Nybörjar intag pausas tillsvidare
– Elever måste komma redan ombytta till träningen.
– Förbjudet att använda omklädningsrummen. Behöver man dricka vatten ska man ta med sig påfylld vattenflaska hemifrån. Vattenflaska får absolut inte delas med någon.
– Ingen annan än elever och tränare får vara med i träningslokalen, vi ber vårdnadshavaren att vänta utanför byggnaden under träningen.
– Tvätta händerna noggrant innan ni kommer till träningen. Har man möjlighet att använda handsprit får man gärna göra det innan och efter träningen. Handsprit kommer att också finnas på plats.
– Utövarna ska uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom.
– Vi ska försöka hålla rekommenderat avstånd, ca 2 m, till varandra i dojon. Elever som bor i samma hushåll får vara närmare.
– Ingen kontakt mellan tränare och eleverna.
– Utrustning får inte lånas ut. Använd endast egen.
– Vuxengruppen kommer endast att äga rum för unga födda 2005 eller senare. Medlemskapet för äldre utövare kommer att pausas och ett tillgodo kommer att beräknas till nästa terminen.
– Endast Kihon och Kata träning. Detta gäller också Tävlingsgruppen. Kumite träning är tillåtet bara för elite träning (svarta bälte tävlingsgrupp). Ingen Bunkai heller.
– Utövarna ska hålla avstånd så fort som de kommer i dojo. Endast en grupp i taget. Elever från nästkommande träning får vänta utanför lokalen tills alla utövarna från föregående grupp har lämnat lokalen.
– Undvik Kiai på nära avstånd till varandra.
– Frånvaron kommer inte att räknas under denna period i närvarande % träningspass under denna period.

Du gillar kanske också...