Kategori: COVID-19

Uppdatering kring Covid-19

Nya Direktiv från och med 23/12 Den 23 december infördes fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Anledningen är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och den ökade belastningen...