FaR Ledare

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att vi är utbildade och certifierade av Akademisk Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med FaR, Fysisk Aktivitet på Recept.

Läs mer på farledare.se.