Kallelse till Årsmöte

Medlemmar i Shotokan Klubb Botkyrka kallas till ordinarie årsmöte, onsdagen den 30 mars 2022 kl 18:00, som kommer avhållas online.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar.

Senast en vecka innan årsmötet kommer att finnas allt material tillgängligt på Shotokan Klubb Botkyrkas hemsidan. Verksamhetsberättelse, revisor berättelse, styrelsens förslag samt inkomna motioner.

Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 18 år. En förälder/vårdnadshavare får rösta för minderåriga medlemmar.

Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Det får också medlem göra genom att lämna in en motion till styrelsen senast 30 dagar före mötet (senast 28:e februari 2022).

Motion skickas till info@karatebotkyrka.se eller till postadress nedan. Märk brevet ”Motion”.

Shotokan Klubb Botkyrka – Rågången 15 – 145 60 – Norsborg

Välkomna!

Du gillar kanske också...