Kallelse till Årsmöte

Medlemmar i Shotokan Klubb Botkyrka kallas till ordinarie årsmöte, måndagen den 30 mars 2020 kl 18.00 i Albys Hjärta.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar.

En vecka innan årsmötet kommer att finnas allt material tillgängligt på Shotokan Klubb Botkyrkas hemsidan. Verksamhetsberättelse, revisor berättelse, styrelsens förslag samt inkomna motioner.

Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 18 år. En förälder/vårdnadshavare får rösta för mindeåriga medlemmar.

Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Det får också medlem göra genom att lämna in en motion till styrelsen senast 30 dagar före mötet (senast 28 februari 2020).

Motion skickas till info@karatebotkyrka.se eller till postadress nedan. Märk brevet ”Motion”.

Shotokan Klubb Botkyrka – Rågången 15 – 145 60 – Norsborg

Välkomna!

Du gillar kanske också...