Sponsor

Generellt om sponsring
Det är med karate som med mycket annat, det kostar pengar. Kläder är dyra, utrustning är dyr, det kostar att tävla, ofta att träna vid extra evenemang, och resor till dessa evenemang kostar. Ett ekonomisk stöd är betydande för att kunna erbjuda våra unga karatekor dem
träningsmöjligheter och förutsättningar att åka på träningsläger och tävlingar som ger mycket utveckling och glädje. Som ideell förening är vi öppna för många former av sponsring, bidrag eller gåvor för att finansiera och underlätta vår verksamhet. Förutom pengar kan företag bidra med exempelvis tjänster eller material som vi kan använda oss av. Vi tar till exempel gärna emot utrustning som kan användas under träningen eller kanske kan ert företag bidra med något som vi kan sälja och skapa inkomster av. Allt som kan hjälpa oss är av intresse. Generellt kan sägas att stöd från företag nästan alltid är välkomna. Det finns dock vissa förbehåll avseende vilka företag eller varumärken vi kan acceptera som sponsorer. Bl.a. kan vi inte acceptera sponsorer som konkurrerar med föreningens redan existerande sponsorer. Företag förknippade med tobak och alkohol samt en del andra mindre lämpliga verksamheter kan vi av uppenbara skäl inte heller acceptera.

Erbjudandet
Shotokan Klubb Botkyrka erbjuder en rad olika motprestationer som vi valt att paketera på olika sätt i den bifogade lista. Alla som bidrar eller sponsrar laget med 3000kr eller mer får dessutom ett diplom försett med lag-foto och det sponsrande företagets eller personens namn. Diplomet intygar om att sponsorn/bidragsgivaren har gjort en god insats för Shotokan Klubb Botkyrkas verksamhet. Sponsorföretagen erbjuds en rad direkta motprestationer i form av tryck på kläder, banners på hemsidan mm. Självklart har sponsorer också en stående inbjudan att komma och se på våra tävlingar eller träningar.
Vid alla sponsorengagemang sker fakturering från Shotokan Klubb Botkyrka så att allt skall bli rätt i bokföringen och det sponsrande företaget skall kunna göra korrekta kostnadsavdrag.

Följ klubbens utveckling
karatebotkyrka.se kan ni alltid hitta uppdaterade information om oss och vår utveckling.
Följ gärna också oss på Facebook och Instagram.

Tryck på våra profilkläder
Tryck på våra overall samt t-shirt (arm): 10 000kr/säsong
Tryck på våra overall samt t-shirt (rygg): 15 000kr/säsong
Tryck på våra väskor: 8 000kr/säsong

Bannersponsor
Banner på Lagets hemsida under en säsong/ett år: 5000kr/säsong

Evenemangsprogram
Reklamplats i våra officiella mallar på evenemang som vi arrangerar (t.ex. gradering): 3000 kr/säsong

Diplom
Alla sponsorer och bidragsgivare som ger över 3000kr får ett diplom som intygar insatsen för Shotokan Klubb Botkyrka.


SPONSOR PAKET

Huvudsponsor
Största, högsta och bästa plats för tryck på overaller och t-shirt, banner på startsidan och
logga/reklamplats i alla utskick samt dedikerad hashtag på våra inlägg på sociala medier under våra tävlingar. 30 000 kr/säsong

Guldsponsor
Stora logga på overaller och t-shirt (bröst) samt banner på hemsidan och logo i samtliga utskick. 25 000kr/säsong.

Silversponsor
Logga på overaller och t-shirt (bröst) 20 000kr/säsong.

Bronssponsor
Logga på väskor & banner på hemsidan 12 000kr/säsong.

Tidsperioden ett år/ säsong är satt som ett förslag avseende banners på hemsidan och tryck på kläder men är självklart en förhandlingsfråga. Vi ser gärna längre engagemang om det finns sådana möjligheter. I angivna priser är i förekommande fall tryckkostnader inkluderade. Sponsorer ska dock tillhandahålla erforderligt underlag i form av logotyp, underlag för banner eller liknande skickat på fil i anpassat vektoriserad format. Som angivits ovan är prislistan vägledande och paketen kan anpassas efter behov. Kontakta oss för mer
information.

Så här går det till rent praktiskt med sponsoravtalen
1. Ordföranden eller styrelsen kontaktas av företaget som vill sponsra via mail (info@karatebotkyrka.se). Meddela följande: a. Företagets namn. b. Kontaktperson på företaget med namn, e-post och telefon nummer. c. Ev. önskemål eller annan betydande information angående sponsorföretaget.
2. Styrelsen kontaktar sedan företaget och fortsätter diskussionen.
3. Efter samråd gör styrelsen en överenskommelse med sponsorföretaget avseende
summa och typ av exponering samt en tidsperiod då sponsoravtalet skall gälla.
4. Skriftligt avtal tecknas
5. Faktura skickas från Shotokan Klubb Botkyrka till sponsorföretaget (30 dagar netto)
6. Styrelsen bokar upp plats för ev. tryck samt samordnar övriga åtaganden som avtalet medför.
7. Diplom skickas och samarbetet fortlöper enl. avtal.


Notera att sponsorer är välkomna med sitt engagemang när som helst under året men våra sponsoråtagenden bör i möjligaste mån gälla under minst ett år.

Bidrag
Ett bidrag är till skillnad från sponsring ett ekonomiskt stöd till vår verksamhet utan direkt motprestation från laget. Ett visst värde kan dock tillskrivas diplomet och goodwill aspekten men i grunden är det fråga om en gåva. Bidrag betalas direkt in till Shotokan Klubb Botkyrkas klubbkassa och används till det bidragsgivaren eventuellt angivit (öronmärkta
bidrag). Här krävs endast ett mejl till oss (info@karatebotkyrka.se) för kännedom och samordning samt utskrift av ev. fakturaunderlag.
Självklart är alla bidrag välkomna oavsett vilken summa det än är fråga om, men vi har satt motsvarande att värde av 3000kr som ett minimum för att erhålla ett diplom.

Sammanfattning
Hela erbjudandet om sponsring och bidrag bygger självklart på att ni som ger ekonomiskt stöd har en vilja att göra en god gärning för idrottande barn, ungdomar och vuxna i karate och Shotokan Klubb Botkyrkas verksamhet. Ni kommer hjälpa oss till att skapa en meningsfull fritid för våra karateintresserade barn, ungdomar och vuxna och kanske bidra med att skapa någon av framtidens elit karatekor!

VÅRA SPONSORER

Tack till våra fantastiska sponsorer som är med och stöttar Shotokan Klubb Botkyrka.