Trivsregler

En del av karate återfinns i hur vi uppför oss mot varandra i dojon.
Att rätt förvalta detta är en viktig del av träningen och ligger på allas ansvar.


· Tillträde till dojon
För att beträda en dojo fordras respekt för varandra och för de japanska budotraditionerna som vi själva blivit eller blir en del av.

En bug mot Shomen (huvudvägg) ska alltid göras när vi kommer in till dojon och när vi lämnar dojon. Detta för att visa respekt för och hedra gamla mästare. Dojon får inte beträdas med skor. Träningarna genomförs barfota.

Kom i god tid till träningen. Visa respekt mot tränare och andra adepter. Dörrarna stängs när träningen börjar och det kommer inte att bli möjligt att delta på träningen då. En pågående träning får absolut inte störas.

· Hälsning
Vid hälsning före och efter träning står (eller sitter vid zarei) vi tysta och samlade med dräkt och bälte i ordning, efter hälsning så börjar uppvärmningen och då rör sig tränaren först, därefter rör sig den högst graderade och sen i nedåtstigande grad/led.

· Visa respekt för varandra
Visa respekt för Sensei (instruktören). Det Sensei säger skall göras skall göras.
En förutsättning för allas trivasdel, hjälp din partner att göra rätt, håll inte emot vid teknikträning.
När man byter kompis, så börjar och avslutar man med att buga mot varandra.


· Korta naglar, rena fötter och händer
Långa naglar kan riva din partner och skada dig själv, det är trevligare för alla om vi har rena fötter/händer och kroppshygien.
Linne eller t-shirt under karatedräkten får endast användas av tjejer.

 
· Inga smycken eller vassa föremål i dojo
Kan skada din partner och dig själv.

· Säg till din tränare om du mår dåligt eller har skadat dig
Det är viktigt att en eventuell skada inte förvärras eller att du gör moment som du inte ska göra.

· Lämna inte lokalen utan tillåtelse från din tränare
Under lektionstid springer vi inte ut och in från träningslokalen. FRÅGA din tränare om lov.

Det är inte möjligt att gå till toaletten under träningen. Gör det gärna strax innan eller efter träningen.

· Vårdat språk
För allas trevnad använder vi vårdat språk till varandra, inga svordomar i dojo.

· Teknikvisning
Vid teknikvisning är vi tysta och lyssnar noga och koncentrerat på det tränaren visar och säger. Önskar ni fråga någonting, be då först Sensei om lov.

Från det att Sensei kommenderat Hajime och fram tills ett Yame eller Naotte beordras skall ni inte göra någonting annat än det Sensei sagt åt er att göra.

Stå i ställning hela tiden, gör de tekniker som befallts etc. Detta oavsett Sensei har en kvarts förklaring eller ej.

Visa hänsyn till dina medtränande. Stressa dem inte, peta dem inte i ryggen eller pika dem för att de inte är ”snabba” eller ”bra nog”. Uppmuntra dem istället. Nästa gång kan det vara din tur. · Övrigt
* När man byter kompis så tar man den som står närmast, under tiden man byter gör man snabbt i ordning dräkt och bälte.

* Tappar man bältet under en kampövning e.dyl. så låter man det ligga tills nästa byte eller övning.
Man avbryter inte en kampövning med att sätta på sig ett tappat bälte, knyt bältet hårt.

* Vatten dricker vi när tränaren säger till, ha gärna en sportflaska med er i dojon.

* Mobbning och trakasserier får inte förekomma i dojon eller på andra ställen som t.ex. skolan.


* Mobiltelefon ska vara avstängd eller inställd på ljudlös signal.

* Skyddsutrustning är obligatoriskt när vi tränar kumite.

* Träna inte förkyld, med feber eller annan smittbar sjukdom.

* Glöm inte bort att ni tränar FÖR varandra, hjälp varandra att bli en bättre karateka.

* Tänk på att karatedräkten är en slags uniform och speciellt när man bär den så uppträder man efter japanska kampsportsseder och visar god moral, kamratskap, etik, förståelse m.m. En karateka uppträder så klart korrekt även utan dräkt. Tänk alltid på att visa god kamratskap.

Tänk alltid på:

Karate är ingen tävling mot andra. Sök alltid att utveckla dig själv, både till kropp och själ.

Försök alltid vara ett gott föredöme för dina medmänniskor. Visa dem respekt, ödmjukhet och värdighet.

Satsa alltid all din kraft och själ i vad du företar dig. Det ger resultat.

Om du stöter på ett hinder: Låt det inte stoppa dig. Sträva istället för att komma över det och gå vidare.

Glöm ej att:

Sensei visar vägen till karate-do, respekt är grunden till kampsport och respekt krävs för att delta på karate och det lär man sig inte bara i dojon. Detta lär man sig först hemma.
Sensei och instruktörerna är inga pedagoger, Shotokan Klubb Botkyrka är en karate klubb och ingen fritids.
Styrelsen/Tränaren kommer att avisa adepten från träningen om denna uppträder olämpligt eller stör andra i sin träning!

Ett återkommande olämpligt beteende kan leda till uteslutning av medlemskapet. Ingen återbetalning kommer i så fall att göras för den tiden som eventuellt kvarstår på terminsavgiften.