Bältesgrader och Graderingar

BARNGRADERING (5-12 år)

 • Vitt bälte (nybörjare)
 • 10 kyu röd/vit bälte
 • 9 kyu rött bälte
 • 8- kyu orange/vit bälte
 • 8 kyu orange bälte
 • 7- kyu gul/vit bälte
 • 7 kyu gul bälte
 • 6- kyu grön/vit bälte
 • 6 kyu grönt bälte
 • 5- kyu blå/vitt bälte
 • 5 kyu blått bälte
 • 4- kyu blått bälte
 • 4 kyu blått bälte
 • 3- brun/vitt bälte
 • 3 kyu brun bälte

VUXENGRADERING (13+)

 • 10 kyu vitt bälte (nybörjare)
 • 9 kyu rött bälte
 • 8 kyu orange bälte
 • 7 kyu gult bälte
 • 6 kyu grönt bälte
 • 5 kyu blått bälte
 • 4 kyu blått bälte
 • 3 kyu brunt bälte
 • 2 kyu brunt bälte
 • 1 kyu brunt bälte
 • 1 dan svart bälte (Shodan)
 • 2 dan svart bälte (Nidan)
 • 3 dan svart bälte (Sandan)
 • 4 dan svart bälte (Yondan)
 • 5 dan svart bälte (Godan)

Formaliteter kring graderingar i Shotokan Klubb Botkyrka

1. Formella krav:
 Ansvarig tränares tillåtelse att gradera sig.

2. Kvalitetskrav:
 Kyu/Dan grader: Kunna utföra de ingående momenten för respektive grad

3. Ekonomiska krav
 Årsavgift för Shotokan Klubb Botkyrka erlagd.
 Graderingsavgift erlagd (görs vid graderingstillfället).

4. Kvantitetskrav, dvs kalendertid och antal träningar sedan föregående gradering:

TID SEDAN FÖRRA GRAD

 • 9-3 kyu: >= 3 månader
 • 2-1 kyu: >= 6 månader
 • 1 dan: >= 1 år
 • 2-3 dan: >= 3 år
 • 4 dan: >= 4 år
 • 5 dan: >= 5 år

ANTAL TRÄNINGAR OCH KRAV SEDAN FÖREGÅENDE GRADERING

 • 7-9 kyu: >= 30 och minst 80% av träningspass senaste 3 månaderna före gradering (minst 15 träningspass för barn).
 • 6 kyu: >= 30 och minst 80% av träningspass senaste 3 månaderna före gradering (minst 15 träningspass för barn); krävs att man deltagit på minst ett träningsläger.
 • 5-4 kyu: >= 30 och minst 80% av träningspass senaste 3 månaderna före gradering (minst 15 träningspass för barn); krävs att man deltagit på minst två träningsläger de senaste 24 månaderna.
 • 3 kyu: >= 30 och minst 80% av träningspass senaste 3 månaderna före gradering (minst 15 träningspass för barn); krävs att man deltagit på minst tre träningsläger de senaste 24 månaderna.
 • 2 kyu: >= 60 och minst 80% av träningspass senaste 3 månaderna före gradering; krävs att man deltagit på minst tre träningsläger de senaste 24 månaderna, varav ett ska vara ett s.k. ”jappeläger”. (Minimiålder för karateka = 14 år)
 • 1 kyu: >= 60 och minst 80% av träningspass senaste 3 månaderna före gradering; krävs att man deltagit på minst tre träningsläger de senaste 24 månaderna, varav två ska vara ett s.k. ”jappeläger”. (Minimiålder för karateka = 15 år)
 • 1 dan: >=  60 och minst 80% av träningspass senaste 6 månaderna före gradering (Minimiålder för karateka: 16år).
 • 2-3-4-5 dan: >=  minst 80% av träningspass senaste året före gradering

För karatekor som kommer ifrån annan kampsportsorganisation: Karatekan måste vara medlem i Shotokan Klubb Botkyrka och har sedan 3 månader på sig att försöka uppnå motsvarande sin gamla grad hos oss.