Styrelsen

Styrelsens medlemmar är förtroendevalda och väljs till sina
mandatperioder på förbundsstämman. Allt styrelsearbete sker ideellt.

Ordförande: Davide Venchiarutti
Sekreterare: Elias Demir
Kassör: Sonja Venchiarutti

Ledamot: Elizabeth Izabella Marouni
Ledamot: Fadma Benmahjoub