Shotokan Karate

Karate (空手)(Kara ’tom’, te ’hand’) är en kampsport som räknas till den japanska budon. Karaten kom ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan för mer än 500 år sedan. Kung-fu, förd till ön av kineser, finns i karatens rötter, eventuellt kombinerad med andra, redan existerande inhemska kamparter. Från början skrevs också karate med ett annat kanji för ”kara”. Detta kanjitecken betydde ”Kina” och karate stod alltså från början för ”Kina-hand”. När karaten fördes till de japanska huvudöarna under 1900-talets första årtionden, ändrades detta kanji till ett kanji som betyder ”tom”.

Meningen med tom-hand är att inget vapen används och att karate är endast självförsvar. Karate rörelsen börjar alltid med en block.

Shōtōkan-ryū (松濤館流) är en av karatens fyra huvudskolor, och utvecklades av Funakoshi Gichin (1868-1957). Shōtōkan är idag den mest spridda och utövade stilen inom karate.

Karate  kommer att vara med för första gången i olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo.

Bältesgrader och Graderingar